Nákladní vlak se musí za rychlíkem PDF Tisk Email

S JIŘÍM POHLEM O NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

Železniční nákladní doprava získala v posledním období několik investičních, marketingových i obchodních impulsů. Jedním ze zásadních by ale mohl být začátek naplňování světové klimatické dohody. O budoucnosti železnice v tomto kontextu jsme hovořili s Jiřím Pohlem z divize Mobility společnosti Siemens.

* Nedávnou ratifikací ze strany EU vstoupila v platnost světová klimatická dohoda, která bude mít dopad na mnoho oborů. Jak ovlivní dopravu v České republice?

Energie pro dopravu je v České republice z 97 % závislá na uhlovodíkových palivech. Z toho činí asi 90 % ropné produkty, 1 % plyn a 6 % biopaliva. Fosilní paliva budou z důvodu zamezení dalšího růstu oteplování Země již zanedlouho zapovězena a potenciál růstu rozlohy orné půdy pro pěstování biopaliv je vyčerpán. Prvořadou úlohou polí a zemědělců je nasytit obyvatelstvo, a nikoliv jen jeho automobily. Zbývá elektřina. Ta je vyrobitelná i z obnovitelných zdrojů, tedy je do budoucna zajistitelná.

Celý článek...

 
Slunce, voda, klima PDF Tisk Email

S Janem Pokorným o funkci lesa a oběhu vody v krajině

Tématem letošního festivalu Ekofi lm bylo sucho a voda – dvě strany téže mince. Badatele a ředitele neziskové nevládní výzkumné organizace ENKI jsme se při té příležitosti zeptali, jak sucho souvisí s pěstováním zemědělských plodin a jak lze vrátit vodu do naší krajiny.

* Jak se stalo, že jste se od své původní specializace, fyziologie rostlin, dostal až k jakési aplikované hydrobiologii, potažmo k boji za klimatickou spravedlnost?

Když jsem začal pracovat v Botanickém ústavu Československé akademie věd v hydrobotanickém oddělení v Třeboni, bylo mým úkolem zjistit, jak rostliny ovlivňují kvalitu vody. Protože ve dne fotosyntetizují, roste koncentrace kyslíku a roste i hodnota pH, která ovlivňuje, zda v konkrétním rybníku hynou nebo nehynou ryby. Řešil jsem tak ozdravování rybníků, ale i velkých jezer – šlo o mezinárodní aktivitu, která probíhala hlavně v osmdesátých letech. Zjistili jsme tehdy, že kvalitu vody určuje, jak se chováte v celém povodí, ať jde o švédské jezero nebo český rybník. Od úlohy rostlin v tomto procesu jsme se posunuli k roli lesa a lidského zacházení s vodou v krajině. A nakonec se dostali k oběhu vody, to znamená vztahu mezi sluneční energií, vodou a rostlinou.

Celý článek...

 
Energetika na rozcestí PDF Tisk Email

Na aktuální vývoj v energetice se snaží každoročně reagovat nejrůznější energetické konference. Stále častěji se tak setkáváme s výrazy typu „energetika na rozcestí“ nebo „velká energetika je překonaná“ a co bude dál? Toto žhavé téma se týká především elektroenergetiky, protože právě ve výrobě elektřiny dochází k zásadním změnám. A protože výroba elektřiny se týká mnoha primárních zdrojů energie (neobnovitelných i obnovitelných), mají tyto změny v elektroenergetice dopady na celé odvětví energetiky.

Celý článek...

 
Originální systém výroby energie na trati odněkud nikam PDF Tisk Email

Kalifornská společnost ARES získala letos na jaře nedaleko městečka Pahrump v Nevadě pozemek pro stavbu zvláštní železniční tratě. Pahrump leží v hornaté části Mohavské pouště necelých 100 km západně od Las Vegas. Letní teploty zde dosahují k 50 °C a zatažená obloha prakticky neexistuje.

JAK ZÍSKAT ENERGETICKÝ ŠPIČKOVÝ ZDROJ

Bude dlouhá sotva 10 km, ale s převýšením cca 8 %. Jezdit po ní má těžkotonážní vlak tažený elektrickou lokomotivou. V době přebytku elektřiny vyrobené v okolních fotovoltaických elektrárnách vyjede na kopec a v čase energetické špičky se stovky tun hmoty díky gravitaci rozjedou z kopce dolů a motory lokomotivy přepnuté do rekuperačního režimu budou vyrábět elektřinu. Společnost ARES (Advanced Rail Energy Storage) předpokládá, že tak získá špičkový energetický zdroj o výkonu 50 MW a kapacitě 12,5 MWh.

Celý článek...

 
MILION „VRAHŮ“ V ULICÍCH PDF Tisk Email

 

Podle kvalifikovaného odhadu odborníků z Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) jezdí po našich silnicích zhruba milion naftových vozidel s nefunkčním, poškozeným nebo rovnou demontovaným filtrem k zachycování pevných částic. Za 15 let ale na naftu už možná nebude jezdit nikdo. Je to utopie, nebo reálná budoucnost? „To je obludná věc,“ říká MUDr. Jaroslav Krátký z nemocnice v brněnských Bohunicích. „Vinou nefunkčních filtrů se totiž do ovzduší dostává to nejhorší, co v něm může být: obrovské množství polétavého prachu. Vyskytuje se v celé škále velikostí – od zhruba deseti až po méně než jeden mikron.“

Celý článek...

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»