Tradice zemětřesení v Česku PDF Tisk Email

O zemětřesení většinou slýcháme v souvislosti s exotickými zeměmi, v posledních týdnech však opakovaně přicházejí zprávy o tektonických otřesech i z domácího Chebska. Není to poprvé – a také pohled do starých kronik ukazuje, že naše země není klidná a podzemní živel tu někdy může napáchat nezanedbatelné škody.

Celý článek...
 
Nově postavených jaderných elektráren je nejméně za deset PDF Tisk Email

Loni se postavilo nejméně atomových elektráren za deset let, jen tři na

celém světě. Na vině je rostoucí cena elektřiny z jádra a havárie

jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011. Vyplývá to z

průzkumu o stavu světového jaderného průmyslu (WNISR), jehož autorem je

nezávislý energetický expert Mycle Schneider.

 
Jako od Julese Vernea PDF Tisk Email

Vynález českého vědce Jana Procházky by mohl znamenat průlom v oblasti skladování energie. Baterie, kterou 19. prosince 2016 začala v Praze vyrábět firma HE3DA, totiž dokáže sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie. V polovině prosince otevřela společnost HE3DA v pražských Letňanech výrobní linku na výrobu unikátních baterií, které mají potenciál umožnit vytvoření chytré energetické sítě (Smart Grid). Firma vyvinula dva základní typy baterií. Robustnější, se silnějšími elektrodami a delším nabíjením, bude sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie za co nejnižší cenu. Druhý typ, s tenčími elektrodami, umožňuje mnohem rychlejší nabíjení a vybíjení a bude mít využití pro osobní, ale i nákladní automobily a autobusy, které se z velké části podílejí na znečištění ovzduší ve vyspělých zemích.

Celý článek...
 
Česko připraveno na sucha? PDF Tisk Email

Děti si léto zatím moc nechválí, co chvíli jsou bouřky, prší, obloha je podmračená a předpovědi neslibují žádnou výraznou změnu. Třebaže si prázdniny lze představit slunečnější, můžeme být rádi. Déšť je totiž třeba, loňský extrémně suchý rok způsobil, že prameny nejsou stále nasycené a zásoby vody nejsou nikterak silné. Prší sice dost, přesto voda chybí. Ilustrační snímek,zdroj: ThinkStock. "Pokud vím, tak hladiny podzemních vod opravdu klesají, ale trendy jsou různě strmé a v některých oblastech změny zatím nejsou zásadní. Z některých dřívějších prací mých studentů vím, že je již delší dobu trvale devastováno odběry podzemní vody povodí Svitavy. Zde je již ovlivněný i režim v tocích," říká úvodem doc. ing. Ladislav Satrapa, CSc. z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT.

Celý článek...
 
Když se příroda vzteká. PDF Tisk Email

Jestliže si jen letmo pročítáte zprávy, které čas od času přicházejí z Japonska, musíte se sami sebe ptát: Proč se ti lidé vlastně neodstěhují někam, kde je neustále nechce něco zabít? Ani Austrálie nepůsobí tak děsivě jako říše vycházejícího slunce, kde nikdy nevíte, ze které strany se na vás vrhne rozzuřená příroda... Ale vážně - Japonsko patří k zemím, které jsou přírodními katastrofami postihovány nejčastěji, a navíc v nebývalé síle. A Japonsko zároveň drží neblahý primát v nejdražší přírodní katastrofě v dějinách lidstva: škody, vzniklé během tsunami a zemětřesení v Tóhoku v roce 2011, které (mimo jiné) způsobilo jadernou havárii elektrárny ve Fukušimě, vyčíslila Světová banka na astronomických 235 miliard dolarů.

 

Karty jsou rozdány

 

Problém Japonska spočívá v tom, jak vzniklo. Za svou existenci totiž vděčí tlaku litosférických desek, které se ovšem po vytvoření ostrovů nezastavily a pohybují se dál. Na jihu se Filipínská deska zasouvá pod kontinentální Amurskou a místní Okinawskou desku a na severu se zase zasouvá Pacifická deska pod Ochotskou. Kvůli vší této aktivitě se před patnácti miliony let Japonsko odtrhlo od východní části Asie a vzniklo Japonské moře.

A aby to nebylo tak jednoduché, souostroví

se nachází ve vulkanické oblasti zvané Tichomořský ohnivý kruh. Japonsko toho však má víc -kromě sopek a zemětřesení (které vedou ke vzniku tsunami) jsou tu také tajfuny, povodně, sesuvy půdy i cyklóny.

Příroda vždy udeří, způsobí ekonomický rozvrat, společenský úpadek a krizi, ale Japonsko se vždycky nějak dá dohromady, postaví se na vlastní nohy a vydá se vstříc další katastrofě.

Není mnoho národů, které by s takovými kartami dokázaly hrát tak dlouho a tak dobře.

Příliv, který není příliv

Vznik zemětřesení je poměrně jednoduchý.

Stručně řečeno: tlak a čas. Obšírněji řečeno: stojí za ním vzájemný pohyb litosférických desek, o němž vědci mají sice jen mlhavou, ale alespoň nějakou představu. U zemětřesení dokážeme víceméně přesně spočítat, co se kde stalo (sice jen zpětně, ale učíme se...).

Problém s tsunami spočívá v tom, že i když (většinou) dokážeme odhadnout, jak se chovají, samotná mechanika jejich vzniku je poměrně složitá věc. Vědci například vůbec netuší, proč poměrně silné zemětřesení tsunami někdy nevyvolá, ale slabší zemětřesení (třeba na stejném místě) ano. Nebude tedy na škodu, když se na tento jev podíváme podrobněji.

Tsunami - přesný překlad z japonštiny zní „přístavní vlna“, vědci jí občas přezdívají „seismická vlna“ -se vyskytuje v mořích nebo jezerech a podle definice jde o sérii vln, vyvolanou v kapalném prostředí přemístěním velkého množství vody.

Od běžných vln a proudů se liší svou daleko vyšší vlnovou délkou -tsunami zprvu vůbec nevypadá jako vlna, ale spíše připomíná rychle stoupající příliv. Mohou ji způsobovat zemětřesení, sopečné erupce a další podvodní výbuchy (včetně výbuchu jaderné bomby pod hladinou), sesuvy půdy ze souše, odtrhávání ledovců či dopady meteoritů.

Anatomie vlny

Vlna tsunami se vyznačuje malou amplitudou a velmi dlouhou, někdy až stovky kilometrů, vlnovou délkou (po srovnání: běžné mořské vlny mají vlnovou délku zhruba 30-40 m), takže na otevřeném moři vytvoří vzdutí hladiny o pouhých 30 cm a člověk je snadno přehlédne - viz příběhy rybářů, kteří se vrátili z klidného, ničím nerušeného večerního lovu a našli na pobřeží totální zkázu.

Hydrodynamika přitom funguje vždy stejně a poslouchá Greenův zákon, takže jakmile tsunami dorazí do mělčí vody, její amplituda zůstane stejná - jen vystoupí nad hladinu jako plavec, který dosáhne nohou na dno a začne kráčet směrem k souši. Hydrodynamice můžeme přitom děkovat za to, že vlna při kontaktu se zvedajícím se dnem zpomalí zhruba na desetinu své původní rychlosti - rozhodně bychom nechtěli stát v cestě monstru, které nad oceánskými hlubinami postupuje rychlostí až 800 km/h!

Když se utrhne svah...

Pokud bychom hledali opravdové mamuty mezi tsunami, našli bychom je mezi vlnami vyvolanými sesuvem půdy. O podobných událostech toho mnoho nevíme - vůbec první zmínka o těchto megavlnách se objevila v padesátých letech a jejich teoretická existence byla potvrzena v roce 1958, kdy rozsáhlý sesuv půdy na Aljašce vyvolal vůbec největší zaznamenanou tsunami o výšce sotva uvěřitelných 524 metrů. Jistě, v tomto případě šlo o výjimku -tsunami necestovala příliš daleko, protože k sesuvu půdy došlo v omezeném prostoru zátoky Lituya, stalo se to na daleké Aljašce a zemřeli „pouze“ dva rybáři, což zase není tolik zajímavé... Pokud na přelomu šedesátých let někdo pochyboval o smrtícím účinku megatsunami vyvolané sesuvem půdy, odpověděla příroda rázně a rychle: v roce 1963 došlo k odtržení dvou set šedesáti milionů krychlových metrů kamene a hlíny z úbočí Monte Toc v severoitalských Alpách. Podobné jevy jsou v dané oblasti relativně běžné, ale problém byl v tom, že se pod svahem nacházela údolní přehrada Vajont. Hráz o výšce 262 metrů sice vydržela, ale voda vytvořila vlnu, která byla o 250 metrů vyšší a úzkým údolím vystřelilo padesát milionů krychlových metrů vody směrem k obydleným oblastem. Důsledkem byla zkáza měst Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova a Fala téměř dva tisíce mrtvých.

V Japonsku k případu tsunami vyvolané sesuvem půdy samozřejmě došlo také, ale větší počet obětí na životech najdeme v záznamech pouze v roce 1792 - zemětřesení společně se sopečnou aktivitou vulkánu Unzen v prefektuře Nagasaki vyvolaly sesuv jižního svahu sousední hory Mayuyama do zálivu Ariake. To způsobilo dvacet metrů vysokou tsunami, která se přehnala přes záliv, odrazila se od jeho druhého břehu a pak se vrátila zpět, aby dokonala dílo zkázy pod Unzenem. Zhruba pět tisíc lidí zahynulo během sesuvu, pět tisíc obětí si vyžádala tsunami ve vesnicích na druhé straně zálivu a pět tisíc životů vyhaslo při návratu tsunami zpět.

... a nemusí to být daleko!

Pokud to všechno pro vás zatím neznamená nic než zajímavé čtení, které se vás tak docela netýká, možná byste měli vědět, že vědci s nebývalým pesimismem čekají, jak se bude dál vyvíjet situace na Kanárských ostrovech. Tento sopečný útvar totiž jen čeká na svou chvíli a týká se to obzvlášť ostrovu La Palma. Během poslední erupce sopky Cumbre Vieja se po jeho severojižní ose otevřela puklina. Vnitřek ostrova je přitom plný podzemní vody, a kdyby došlo k erupci, bleskové odpaření vody by vyvolalo obrovský tlak, který by mohl způsobit odtržení celé jihozápadní části ostrova a její sesuv do oceánu.

Výšku vlny v okamžiku sesuvu vědci spočítali na 100-600 metrů. Podle počítačových simulací by měla vlna o výšce zhruba 80 metrů dorazit k portugalskému, španělskému, francouzskému, britskému či irskému pobřeží a během osmi hodin tsunami o výšce 20-80 m docestuje na druhou stranu Atlantiku k východnímu pobřeží USA.

Mysleli jste si, že tsunami nedokáže překročit tak velkou vzdálenost? V tom případě se seznamte s takzvanou teletsunami,

která dokáže oběhnout polovinu planety. Neuplynulo ještě ani šest let od chvíle, kdy jeden z těchto cestovatelských fenoménů vznikl přímo v Japonsku - a byla to událost, ze které se bude říše vycházejícího slunce vzpamatovávat ještě pár dekád.

Zkáza v přímém přenosu

Míru zkázy v Japonsku poznáte podle toho, že událost dostane své vlastní jméno. A takzvané Velké východojaponské zemětřesení není výjimkou.

Není ostatně divu - se silou 9,1 jde o nejsilnější zemětřesení, které kdy seismologové v Japonsku zaznamenali (čtvrté nejsilnější na světě od zahájení měření), a následky dosáhly doslova epochálních rozměrů. Tsunami, vyvolané otřesy země, dosahovaly až čtyřicetimetrové výšky a místy putovaly až deset kilometrů do vnitrozemí.

Otřes to byl tak silný, že se celý ostrov Honšú jeho následkem posunul o 2,4 metru blíž k severoamerickému světadílu, osa naší planety se vychýlila o 25 centimetrů (což vedlo ke zkrácení dne o 1,8 mikrosekundy) a vlnu infrazvuku, kterou to všechno vyvolalo, zachytily i satelity GOCE, které na nízké oběžné dráze mapují pozemské gravitační pole. Otřesy se projevily dokonce až ve třináct tisíc kilometrů vzdálené Antarktidě, kde posunuly Whillansův ledový proud o půl metru směrem k moři a odlomily ze Sulzbergerova ledového šelfu kus o rozloze 125 kilometrů čtverečních.

Snad nejhorší ale bylo to, že se zemětřesení a tsunami nevyhnuly jaderné elektrárně Fukušima I (kterou samozřejmě chránila vysoká stěna).

Z důvodu selhání chladicího systému došlo k závažné havárii reaktoru, kterou IAEA, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, klasifikovala stupněm 7 - stejným jako v případě černobylské havárie. S nejvyšší pravděpodobností došlo k poškození tří tlakových nádob a následné obnažení palivových tyčí mělo za důsledek vznik vodíkových par, které vybuchly. Exploze způsobily únik a rozptýlení štěpných materiálů, které zamořily okolí elektrárny. Okamžitě byla zahájena evakuace více než 150 000 lidí a s následky se bude potýkat ještě několik generací.

Strašidelná čísla

Při zpětném pohledu šlo o naprosto výjimečnou událost už z hlediska „předotřesů“,

které dva dny před katastrofou dosahovaly magnituda až 7,2. Něco takového je naprosto výjimečné -stejně jako to, že se země po katastrofě chvěla ještě několik let a seismologové napočítali více než osm set dodatečných otřesů o magnitudu 4,5 a více.

Škody se nakonec vyšplhaly až do astronomické výšky 235 miliard dolarů, což z této události činí nejdražší katastrofu v dějinách lidstva. Vědci spočítali uvolněnou seismickou energii a došli k závěru, že pokud by se převedla na elektřinu, dokázala by udržet v chodu město o velikosti Los Angeles po celý rok.

Tsunami, vyvolaná takto silným zemětřesením, měla samozřejmě také patřičně apokalyptický dopad. Nejenže rozesela zkázu po japonském pobřeží, ale zasáhla v podstatě celou oblast Tichého oceánu. V Kalifornii a Oregonu dosáhla až 2,5 metru, Peru hlásilo vlnu o výšce 1,5 metru a třímetrová vlna dorazila do sedmnáct tisíc kilometrů vzdáleného Chile a po dvaceti hodinách i na Galapážské ostrovy. Zároveň došlo k nevídané migraci - ještě několik let po zemětřesení moře vyplavovalo na americkém západním pobřeží rybářské lodě, kusy japonských domů, ale třeba i motocykl Harley-Davidson, který našel obyvatel kanadské Britské Kolumbie, nebo fotbalový či volejbalový míč na Aljašce.

Úřady nakonec potvrdily 15 894 mrtvých, 6152 raněných a 2562 nezvěstných osob. O střechu nad hlavou přišlo 228 863 obyvatel - 127 290 domů se zcela zřítilo, 272 788 postihlo částečné zřícení a dalších 747 989 bylo poškozeno.

Za relativně nízký počet obětí na životech mohou Japonci poděkovat detailně propracovanému systému včasného varování Japonské meteorologické agentury - přestože začal na nebezpečí upozorňovat až pouhých několik sekund před hlavní vlnou otřesů, bez jeho pomoci by zahynulo mnohem více lidí. (Systém například automaticky zastavil všechny vysokorychlostní vlaky, takže nedošlo k jedinému vykolejení!)

Jak přežít tsunami?

Nacházíte-li se na pobřeží, ke kterému se blíží tsunami, existuje - pokud víte, jak reagovat - padesátiprocentní pravděpodobnost toho, že přežijete.

Tato pravděpodobnost závisí na tom, který cyklus vlny k pobřeží dorazí jako první. Bude-li to hřeben, pak už záleží jen na tom, jak velké máte štěstí, jak dobře umíte plavat a jak rychle vás najdou záchranáři v případě, že vás proud stáhne na otevřené moře. Pokud napřed dorazí nejnižší místo vlny, česky zvané důl, stanete se svědkem ústupu moře až o několik set metrů od běžné hranice a možná uslyšíte syčivý zvuk, který jej provází. Toto syčení by vám mělo posloužit jako startovní výstřel, po němž se co nejrychleji rozběhněte do vnitrozemí, pokud možno k nějakému vyvýšenému bodu. Od tohoto okamžiku vám totiž běží zhruba šest minut času do chvíle, než k pobřeží dorazí tsunami.

Další nápovědu vám může poskytnout příroda - zoologové se většinou k jiným vědeckým oborům nevyjadřují, ale našli se jedinci, podle nichž jsou některé živočišné druhy (psi, kočky či sloni) schopné vycítit podzvukové Rayleighovy vlny, provázející zemětřesení nebo tsunami. Pokud by tomu tak skutečně bylo, získali bychom další možnost včasného varování - a rozhodně by se nám hodila. Pro své tvrzení ovšem zoologové nemají příliš mnoho skálopevných důkazů a jejich názor většina odborníků neuznává.

Trochu diskutabilní je snaha o stavbu vlnolamů či stěn, jež mají za úkol tsunami zastavit, odklonit nebo alespoň zpomalit. V tomto oboru vynikají Japonci, kteří se snaží o zavedení co nejúčinnějších protiopatření už od roku 1896, kdy dvojice tsunami zpustošila oblast Sanriku na severu ostrova Honšú a zabila takřka 22 000 lidí. Kolem obydlených oblastí se podél pobřeží táhnou zdi 12 až 15 metrů vysoké a například pobřežní zdi se v prefektuře Iwata, která má s tsunami vlastní bohaté zkušenosti, táhnou po délce 25 kilometrů... což je sice dobře, ale podobné zábrany slouží spíš k uklidnění obyvatel. Když v roce 1993 propuklo zemětřesení poblíž ostrova Okuširi, nebyla mu opatření k ničemu, protože je zalila třicetimetrová vlna. Stejně dopadla opatření i v případě Velkého východojaponského zemětřesení, kdy se voda přelila přes více než polovinu pobřežních zábran.

Tsunami je přírodní úkaz, který si z rybářských lodí dokáže postavit dům z karet. A pak ho rozm etat na ku sy

MAZDA 30.12.2016   Rober t Čapek      Systém mohutných přílivových zdí by měl obyvatele pobřeží do jisté míry ochránit

Foto popis| Sopka Cumbre Vieja možná jednoho dne zaskočí celý svět

Foto popis| Seismografický záznam Velkého východojaponského zemětřesení ukazuje obraz zkázy

Foto popis| Součástí systému včasného varování je i síť hladinových bójí

Foto popis| Podobné přílivové zdi už lemují na 40 % východního pobřeží Japonska

Foto popis| Motocykl Harley-Davidson, který vyplavil po dlouhé cestě na kanadské pobřeží Tichý oceán

Foto popis| Po ústupu moře zůstane na zemi zkáza, trosky a naprostý chaos

Foto popis| Potíž s ochrannými přílivovými zdmi spočívá v tom, že někdy prostě přijde vlna, která je vyšší...

Foto autor| foto: archiv

 
Když se příroda vzteká... PDF Tisk Email

Jestliže si jen letmo pročítáte zprávy, které čas od času přicházejí z Japonska, musíte se sami sebe ptát: Proč se ti lidé vlastně neodstěhují někam, kde je neustále nechce něco zabít? Ani Austrálie nepůsobí tak děsivě jako říše vycházejícího slunce, kde nikdy nevíte, ze které strany se na vás vrhne rozzuřená příroda... Ale vážně - Japonsko patří k zemím, které jsou přírodními katastrofami postihovány nejčastěji, a navíc v nebývalé síle. A Japonsko zároveň drží neblahý primát v nejdražší přírodní katastrofě v dějinách lidstva: škody, vzniklé během tsunami a zemětřesení v Tóhoku v roce 2011, které (mimo jiné) způsobilo jadernou havárii elektrárny ve Fukušimě, vyčíslila Světová banka na astronomických 235 miliard dolarů.

 

Celý článek...
 
Vídeňané vaří díky plynu ze zbytků jídla PDF Tisk Email

Vystudovaná chemička Annemarie Nowaková nemá voňavé zaměstnání. Její pracoviště se nachází mezi tlejícím ovocem, prošlými potravinami, zbytky z jídelen a vším, co obyvatelům Vídně zůstane po jídle na talíři. Každý den projde Nowakové „pod rukama“ kolem 60 tun odporné, nechutně páchnoucí hmoty. „Miluji svou práci,“ říká přesto žena, která řídí unikátní bioplynovou stanici Pfaffenau na okraji rakouské metropole. Ta zpracovává kuchyňský odpad sesbíraný z celé Vídně a přeměňuje jej na plyn, který pokryje spotřebu 900 domácností. A jak hrdě zdůrazňuje město, vše funguje zcela bez dotací či jakékoliv jiné formy podpory z kapes daňových poplatníků či spotřebitelů energií. Účel budovy na východním okraji města naznačuje obří oranžová číslice 48. To je označení odpadového odboru magistrátu, které je mezi Vídeňany velmi dobře známé. Pojem „osmačtyřicátníci“ je používán jako synonymum popeláře.

Celý článek...
 
Slunce, voda, klima PDF Tisk Email

S Janem Pokorným o funkci lesa a oběhu vody v krajině

Tématem letošního festivalu Ekofi lm bylo sucho a voda – dvě strany téže mince. Badatele a ředitele neziskové nevládní výzkumné organizace ENKI jsme se při té příležitosti zeptali, jak sucho souvisí s pěstováním zemědělských plodin a jak lze vrátit vodu do naší krajiny.

* Jak se stalo, že jste se od své původní specializace, fyziologie rostlin, dostal až k jakési aplikované hydrobiologii, potažmo k boji za klimatickou spravedlnost?

Když jsem začal pracovat v Botanickém ústavu Československé akademie věd v hydrobotanickém oddělení v Třeboni, bylo mým úkolem zjistit, jak rostliny ovlivňují kvalitu vody. Protože ve dne fotosyntetizují, roste koncentrace kyslíku a roste i hodnota pH, která ovlivňuje, zda v konkrétním rybníku hynou nebo nehynou ryby. Řešil jsem tak ozdravování rybníků, ale i velkých jezer – šlo o mezinárodní aktivitu, která probíhala hlavně v osmdesátých letech. Zjistili jsme tehdy, že kvalitu vody určuje, jak se chováte v celém povodí, ať jde o švédské jezero nebo český rybník. Od úlohy rostlin v tomto procesu jsme se posunuli k roli lesa a lidského zacházení s vodou v krajině. A nakonec se dostali k oběhu vody, to znamená vztahu mezi sluneční energií, vodou a rostlinou.

Celý článek...
 
ZRYCHLUJÍCÍ SE PULZ ŽIVOTA PDF Tisk Email

Vzhledem k dnešní kontinuální urbanizaci a výzvě udržitelného rozvoje se stále více pozornosti soustředí na města. V průběhu posledních padesáti let se počet lidí žijících v městských oblastech téměř zdvojnásobil. V současnosti zde žije 54 % obyvatel a do roku 2050 se přepokládá nárůst na 66 %, což v absolutních číslech znamená kolem 2,5 miliardy lidí. Predikce naznačují zvýšení jejich podílu až na 85 % do konce století! Důvody tohoto trendu jsou ekonomická a sociální transformace, rostoucí střední délka života a geografická mobilita, jakož i zvyšování kvality sociálních služeb.

Celý článek...
 
Běloruské děti přivítají adoptivní rodiče na jihu Čech PDF Tisk Email

Přes několikero hranic se vydají tento týden natěšené děti z bývalého Sovětského svazu. Na letní ozdravný pobyt přijede totiž v sobotu do jižních Čech patnáctka dětí z Běloruska, aby si zde odpočinuly a zavítaly do jihočeských rodin, které znají jenom díky poště. Dvoutýdenní program jim zajišťuje Diecézní charita České Budějovice. „Letní pobyty pro děti zapojené do projektu Adopce na dálky chystáme již asi deset let, ale ne každým rokem sem děti přijedou,“ říká koordinátorka projektu Taťjana Anatoljevna Šeráková.

Celý článek...
 
Průzkum: Většina Čechů vidí v obnovitelných zdrojích budoucnost PDF Tisk Email

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou energetikou budoucnosti. Tvrdí to sociologický průzkum agentury IPSOS, který nechala zpracovat ekologická organizace Greenpeace a dnes zveřejnila. Pozitivněji se na obnovitelné zdroje dívají mladí lidé od 18 do 34 let a lidé s vysokoškolským titulem. Sociologové oslovili na 700 respondentů, dotazník se zaměřoval na dvě témata: uhelné elektrárny a OZE. Průzkum ukázal, že podle většiny lidí mohou obnovitelné zdroje pomoci například zlepšit kvalitu ovzduší a snížit závislost na velkých energetických korporacích. Více než 80 procent lidí si přeje, aby stát podporoval energetickou soběstačnost domácností.

Celý článek...
 
Černobyl po téměř 30 letech PDF Tisk Email

Téměř třicet let po devastující nukleární katastrofě v Černobylu, která se stala 26. dubna 1986, představuje zničená atomová elektrárna na Ukrajině pořád ještě zásadní bezpečnostní riziko. Několik měsíců po výbuchu byl sice zničený reaktor rychle uzavřen do krytu z oceli a betonu, ale tato slupka takzvaného sarkofágu ovšem mezitím natolik popraskala, že radioaktivní odpad ukrytý uvnitř už není hermeticky uzavřen. Aby se podařilo dostat zářící odkaz Černobylu pod kontrolu, staví se zde od roku 2010 New Safe Confinement. Tento nový ochranný plášť má rozpětí 260 metrů a výšku 110 metrů. Je největší pohyblivou stavbou, která kdy na Zemi vznikla. Pokud bude vše pokračovat podle plánu, bude tato gigantická oblouková konstrukce vážící 31 000 tun po dokončení v listopadu 2017 pomalu nasunuta po teflonových kolejích na starý sarkofág. Tento obrovský ocelový kryt neslouží jen k uzavření zářící ruiny reaktoru, ale i k odstranění a uložení vysoce nebezpečného odpadu pomocí speciálních jeřábů umístěných na stropě. Aby z nového krytu neunikal žádný radioaktivní prach, bude uvnitř vytvářen podtlak, což zabrání další expanzi nebezpečí. Konstrukce by měla vydržet sto let - následky nukleární katastrofy v Černobylu tak budou zaměstnávat ještě i příští generace.

http://www.crossrail.co.uk chnpp.gov.ua/en

 
Pařížská COP: začátek nové energetické epochy? PDF Tisk Email

Na přelomu loňského listopadu a prosince se v Paříži uskutečnila XXI. mezinárodní konference OSN o klimatu. Na jejích přípravách, průběhu a formulaci závěrečné zprávy se podílely tisíce expertů, zástupců vlád, mezivládních i nevládních organizací a agentur OSN ze 196 zemí celého světa. Cíl byl a je jasný a nesnadný zároveň: omezit globální oteplování planety pod hranici alespoň 2 0C (v porovnání s předindustriální érou) a redukovat rostoucí kvanta skleníkových plynů. Dosáhnout plné shody nebylo reálné. Přes řadu zvučných ocenění i odsudků jsou však některé výstupy z jednání povzbudivé: * Delegace potvrdily shodu ve snaze udržet globální oteplování pod 2 °C a vyvinout k tomu plejádu věcných, legislativních a vědeckotechnických opatření. Náročnější cíl některých ekologických iniciativ dospět k 1,5 °C je zatím nad síly mnoha zemí. ? Rozvojové státy, jejichž podíl na celkovém objemu generovaných skleníkových plynů nebezpečně stoupá, dostanou na nová ekologičtější opatření a technologie 100 mld. USD ročně z veřejných i privátních zdrojů z průmyslově rozvinutého světa. ? Pařížskou dohodu signující státy nyní postupně projednají ve svých legislativních a exekutivních orgánech. Aby začala platit, musí ji ratifikovat alespoň 55 zemí, jež produkují minimálně 55 % skleníkových plynů. Nejpozději od roku 2020 musí zaměnit tzv. Kjótský protokol, jehož platnost vyprší.

Celý článek...
 
Německé sdružení pomáhá černobylským dětem PDF Tisk Email

 

Lidé v Bělorusku trpí dodnes na následky havárie jaderné elektrárny Černobyl. Pobyt u Severního moře posiluje imunitní systém černobylských dětí. Accum - K havárii v ukrajinském Černobylu došlo již před téměř třiceti lety - 26.dubna 1986, ale lidé z tamní oblasti trpí dodnes jejími následky. Asi třetina Běloruska vykazuje dodnes vysoké zatížení radioaktivním zářením, informovali Heidrun a Dietz Lichterfeld z Accumu, ze sdružení Černobylské děti / Kinder von Tschernobyl Friesland/Wilhelmshaven.Téměř všichni místní lidé trpí různými onemocněními štítné žlázy, mnozí z nich umírají předčasně ve věku kolem čtyřiceti let na rakovinu, děti se rodí s vrozenými vadami. Sdružení Černobylské děti zve již od roku 1993 každoročně 24 dětí z běloruských obcí Uť a Ivaki z regionu Gomel, vzdáleného asi 100 km od místa nehody, k léčebnému pobytu v německém Frieslandu. Již několik let do Německa jezdí i děti z krajského města gomelské oblasti Dobruš. Čtyřtýdenní pobyt posiluje imunitní systém dětí a přispívá k tomu, aby děti mohly lépe odolávat radioaktivní zátěži ve své zemi.

http://www.wzonline.de/nachrichten/aktuelles/artikel/tschernobyl-verein-braucht-dringend-unterstuetzung.html

 
Svět má novou dohodu proti oteplení PDF Tisk Email

Závěrečné ťuknutí zeleného kladívka v rukou francouzského ministra zahraničí Laurenta Fabiuse zpečetilo v sobotu v podvečer novou dohodu o klimatu. V dokumentu sjednaném v Paříži se vůbec poprvé zavazují téměř všechny země světa ke snižování emisí skleníkových plynů. Má se tak zajistit, aby globální teplota nevzrostla do konce století o více než dva stupně Celsia.  „Je to opravdu historický okamžik. Poprvé máme skutečně univerzální dohodu o klimatické změně, o jednom z nejzásadnějších problémů světa,“ prohlásil generální tajemník OSN Pan Kimun po dosažení dohody, která vyvolala výbuch ovací od tisíců delegátů ze 195 zemí světa. Pan Ki-mun ještě před skončením jednání varoval, že není „žádný plán B“ pro případ krachu jednání, a jeho slova byla v noci na sobotu promítána na Eiffelovu věž.  Ujednání vítá i ČR. „Dohoda je přelomová nejen cíli, které si klade, ale zejména tím, že se do tohoto úsilí zapojuje celé mezinárodní společenství. Svůj díl odpovědnosti tak převzaly také země, které se řadí ještě mezi rozvojové, ale díky pokračující industrializaci jsou odpovědné za velkou část emisí skleníkových plynů,“ uvedl v hlášení premiér Bohuslav Sobotka. Hned po přijetí dohody ale zchladil nadšenou atmosféru zástupce Nikaraguy Paul Oquist. Dal jasně najevo, že text jeho zemi nevyhovuje, i když Managua nechtěla dohodu blokovat.

Celý článek...
 
Slovníček klimatických pojmů PDF Tisk Email

S blížící se pařížskou klimatickou konferencí přinášíme slovníček patnácti nejzásadnějších pojmů. Pomohou vám orientovat se v tom, co je letos v Paříži ve hře.

Přirozená změna klimatu je změna klimatických podmínek na Zemi vznikající přirozenou cestou, například změnami sluneční aktivity, cyklickými proměnami oběžné dráhy Země kolem Slunce nebo sopečnými erupcemi.

Změna klimatu způsobená lidskou činností je způsobená nejčastěji nadměrným vypouštěním skleníkových plynů a velkoplošným odlesňováním. Její rychlost je o několik řádů vyšší než v případě přirozené změny. Mezi její největší projevy patří větší množství povodní a such, vlny veder, zvyšující se hladina oceánů, mizení živočišných a rostlinných druhů a ohrožení zemědělské produkce.

Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra propouští sluneční záření, avšak zpětné tepelné vyzařování povrchu planety částečně absorbuje díky přítomnosti skleníkových plynů. Přirozený skleníkový efekt (tedy přirozený obsah vodní páry, CO2 a dalších plynů) způsobuje, že průměrná teplota Země je asi 15 stupňů Celsia (a nikoli mínus 33).

Celý článek...
 
Důkaz ze šumavy PDF Tisk Email

Jak nedávno zjistili odborníci na Šumavě, i les, v němž po kůrovcové kalamitě nezasahuje člověk, se sám vzpamatuje rychleji, než když mu lidé „pomáhají“. Ukázal to výzkum, publikovaný ve vědeckém časopisu Journal of Applied Ecology, při němž odborníci sledovali lokalitu mezi Roklanem, Luzným a Černou horou. V lesích, které byly nechány svému osudu, roste dnes více stromů, než kdyby je tam sázel člověk.  Server iDnes.cz, který o studii informoval, cituje náměstka ředitele správy Národního parku Šumava Martina Starého: „Zjistili jsme, že les se na poškozených a přírodě ponechaných územích obnovuje lépe, než kdybychom ho uměle vysadili. Na některých místech roste až pět tisíc stromů na hektar, zatímco běžně se sází patnáct set stromů.“  Les se navíc na kůrovcové nebezpečí připravuje předem. Pod vzrostlými stromy se rodí semenáčky, které dokážou čekat i desetiletí na to, až stín vysokých stromů zmizí. Pak vyrazí ke slunci. I zdánlivě suchý les se tak za několik let zazelená více, než kdyby tam někdo stromy vysadil. Navíc nevzniká jednolitá stejnověká monokultura. Staré dřevo pak svým tlením poskytuje novým stromům důležité živiny.

 
Běda nám, když se zhroutí PDF Tisk Email

Tři desítky let po černobylské katastrofě (1986) jezdí na místo havárie turisté včetně milenců. V útrobách elektrárny ale stále číhá smrt. Jaderná bestie zůstane ještě dlouho jen v kleci, Ukrajina nemá na její krocení síly ani peníze. Malé městečko Černobyl severně od Kyjeva dalo jméno dosud největší jaderné katastrofě v dějinách. V tamní jaderné elektrárně pojmenované po Leninovi došlo 26. dubna 1986 k přehřátí a poté explozi jednoho z reaktorů. Následky v širokém okolí kolem výbuchu byly děsivé, ještě dnes mnoho lidí umírá, radioaktivní mrak se rychle rozšířil po celé severní polokouli (viz Co se tehdy stalo). Černobyl je už ale nějaký čas i vábničkou místních podnikavců v turismu, kteří slibují unikátní zážitky – a vlastně ani nepřehánějí. Takové místo je jen jedno. Vyjíždí se k němu autem či autobusem z Kyjeva, to podle počtu zájemců. Z hlavního města k okraji vnější uzavřené zóny, jež je vzdálena třicet kilometrů od místa někdejšího výbuchu, to trvá asi půldruhé hodiny. Po kontrole pasů a nutných povolení – Geigerův čítač pro kontrolu radioaktivity už všem rozdali – pokračuje cesta jedlovými a borovicovými lesy a podél rozpadlých domů až do obce Černobyl, jež byla roku 1986 rovněž evakuována. Dnes tam bydlí inženýři a dělníci, kteří v zóně obvykle v dvoutýdenních šichtách pracují. Na turisty tady čeká tříhvězdičkové ubytování s plnou penzí.

Celý článek...
 
Místo ropy se bude válčit o vodu. Již brzy PDF Tisk Email

Střety mezi policií a obyvateli Mexico City kvůli nedostatečnému přístupu k vodě, nouze o vodu na Krymu po anexi Ruskem či vyprahlá Kalifornie, která byla donucena přijmout zákon snižující spotřebu vody o 25 procent. S rostoucí světovou populací začíná být nedostatek vody kritický. Zajištění přístupu k zásobám vody se stává předmětem vysoké politiky. Svět čekají války o vodu.Největší napětí panuje v současné době kolem povodí řek Jordán a Tigris. Jordán je poměrně malá řeka, ale její povodí je sdíleno několika silně antagonistickými státy – Jordánskem, Sýrií, Izraelem a Libanonem, jejichž politické a vojenské vedení je značně nestálé. Jedním z prvků, který přímo přispěl k válce v roce 1967, byla na začátku 60. let snaha členů Arabské ligy divergovat prameny Jordánu mimo území Izraele.

Celý článek...
 
Investice se vrátí za tři roky PDF Tisk Email

Anketa Ekonomu: Patří budoucnost velkým, nebo malým zdrojům? Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že v roce 2050 budou mít solární panely největší podíl na výrobě elektřiny ve světě. Souhlasíte s touto prognózou? V jaké míře budou malé decentralizované zdroje (vedle solárních panelů třeba také plynová kogenerace a mikrokogenerace) vytlačovat z trhu velké elektrárny? Na jaké úrovni by se mohla ustanovit rovnováha mezi lokálními a velkými systémovými zdroji?

Celý článek...
 
Smog v Číně zastaví fotosyntézu a vyvolá hladomor PDF Tisk Email

Peking a šest provincií na severu Číny se dusí pod smogovou dekou. Situace je tak vážná, že meteorologové vyhlásili oranžový, tedy druhý nejvyšší poplach. Pro představu: současné hodnoty jemných polétavých částic škodlivin, které se při vdechování snadno dostávají hluboko do plic, dosáhly v úterý 505 mikrogramů na metr kubický, přičemž za "bezpečnou" koncentraci považujeSvětová zdravotnická organizace (WHO) 25 mikrogramů na metr kubický. Škodlivý vliv polétavého prachu na lidské zdraví je všeobecně známý, smog ale ohrožuje celý ekosystém. Může se dokonce stát, že znečištění povede k rozsáhlým hladomorům, varuje Che Tung-sienová z fakulty vodních zdrojů a civilního inženýrství Čínské zemědělské univerzity. Čínská badatelka prokázala, že usazování prachu na zeleni snižuje počet absorbovaného světla až o 50 procent, což ohrožuje fotosyntézu, tedy biochemický proces, při němž rostlina získává energii a produkuje kyslík. Pokud proces nefunguje, jak má, rostlina umírá.

 

Celý článek...
 
Za globální oteplování může člověk, hladiny moří se zvednou, tvrdí panel OSN PDF Tisk Email

Hladina světových moří by do konce století mohla stoupnout až o 82 centimetrů. Uvádí to nejnovější zpráva Mezivládního panelu ke změnám klimatu (IPCC). Ta kromě přesnějších výsledků vědeckého bádání přináší také ujištění, že za globální oteplování mohou především lidé. Na ohřívání planety se největší měrou podílí člověk, potvrdily studie z posledních let. „Je to evidentní z rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, zvyšujících se naměřených teplot a lepšího porozumění klimatickému systému,“ tvrdí dnes zveřejněná pátá zpráva IPCC pro vládní činitele.Vědci přitom o konečné podobě zprávy diskutovali během čtyři dny trvajících, prakticky nepřetržitých jednání. „Skončili jsme v pět hodin ráno,“ uvedl předseda skupiny připravující první zprávu Ta-che Čchin. Podle posledních výzkumů se do konce století oteplí o 0,3 až 4,8 stupně. „V uplynulé dekádě padlo více teplotních rekordů než kdykoli předtím,“ prohlásil generální tajemník Světové meteorologické organizace Michel Jarraud.

 

Celý článek...
 
Španělské železnice jezdí na elektřinu z OZE PDF Tisk Email

Od ledna letošního roku jezdí všechny vlaky ve španělské železniční síti na elektřinu ze 100%-obnovitelných zdrojů energie. Dva producenti elektrické energie podepsali v tomto smyslu smluvní ujednání se španělskými dráhami. Firma "Enérgya VM Gestión" dodává 6% potřebné elektřiny z vodních elektráren a firma "Acciona" zbývajících 94% z mixu zdrojů – 83% z větrných elektráren, zbytek pak   ze slunečních zařízení.

 

 
Tak si stromy pamatují smrtící dávku radiace PDF Tisk Email

Smutné dědictví Černobylu.I po sedmadvaceti letech vydává okolí jaderné elektrárny Černobyl svědectví o tragédii, která se tu odehrála. Nová studie expertů z Kalifornie jasně ukazuje, že ušetřeny nebyly ani stromy. Po pokácení několika borovic a zkoumání jejich letokruhů ich le totiž vyšlo najevo, že od doby výbuchu v roce 1986, který je doposud největší jadernou havárií v dějinách, stromy »mutují«. „Všechny byly těžce poznamenané radiací. Výzkumem jsme zjistili, že po neštěstí došlo k abnormálním změnám, způsobeným mutací genů. Stromy pak byly choulostivější například vůči suchu, mrazu či větru a samozřejmě došlo i k růstovým deformacím,“ prohlásil vedoucí výzkumu Tim Mousseau.

Aha! 10.8.2013

 
Černobylská tragedie po téměř třiceti letech. PDF Tisk Email

Černobylský projekt dokumentuje umělecky v jedinečné fotoknize dlouhodobé účinky jaderné havárie v Černobylu. Hlavním cílem tohoto projektu je ukázat následky jaderné katastrofy a znázornit tak, co může způsobit jaderná energie v rukou člověka. Obrázky mluví samy za sebe. Tématy fotografií jsou především opuštěné města, rozpadající se domy, přeživší, kteří nadále obývají kontaminovanou oblast a nemocné oběti katastrofy. Autoři knihy jsou v kontaktu s místními lidmi včetně přeživších z regionu Černobyl. Pracují na rozhovorech s postiženými touto jadernou havárií a plánují cestu do Běloruska s návštěvami obětí, nemocnic atd. Kniha má přispět k tomu, aby lidé pochopili, že jaderná energetika není právě tou nejlepší volbou a že existuje velká řada skutečně čistých a trvale udržitelných alternativ.

 

Celý článek...
 
Buffett zaplatí obří solární park PDF Tisk Email

 

Známý americký miliardář Warren Buffett převzal prostřednictvím své firmy MidAmerican Energy Holdings projekty na výstavbu největšího solárního parku na světě. Společnost MidAmerican převzala projekty v Kalifornii od firmy SunPower. Té v rámci dohody zaplatí dvě až 2,5 miliardy dolarů za návrh a výstavbu projektů, jejichž celková kapacita má činit 579 megawattů. Výstavba začne již v tomto čtvrtletí. Očekává se, že b u d e hotova do konce roku 2015. „Projekty vAntelope Valley představují historický milník v energetickém sektoru,“ uvedl šéf společnosti SunPower Howard Wenger. Kalifornie chce do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů na úroveň z roku 1990, upozornila agentura Reuters.

Novinky

Poznámka: Konstrukčně by se mělo jednat o tzv. koncentrační sluneční elektrárnu vybavenou Stirlingovými motory Výkon elektrárny přibližně odpovídá výkonu jednoho bloku JE Dukovany. Solární elektrárna nepotřebuje jaderné palivo, se kterým si lidstvo po jeho vyhoření v reaktoru zatím neví rady a Slunce dodá potřebnou energii bezplatně. Jeho "kapacita" převyšuje mnohonásobně současnou potřebu lidstva.

 

 
Vodní stopa PDF Tisk Email

 

Dáte si k chutnému obědu hamburger k tomu půl litru sladké limonády a po obědě kávičku? Právě jste „projedli“ více než 2800 litrů vody. Vedle vody, kterou využíváme přímo, totiž spotřebováváme i vodu virtuální, tedy tu, která musela být použita na vypěstování plodin nebo chov zvířat, která nakonec skončí na našem talíři. Spolu s vodou z kohoutku protečou našim hrdlem tisíce litrů „virtuální vody“ použité při pěstování, výrobě a dovozu potravin. Na problematikou vodní stopy jídla v rámci Mezinárodního dne vody 2012 upozornila nadace We Are Water. Podle ní rozhodující množství vody připadá právě na tu, kterou konzumujeme v podobě potravin. „Jeden člověk vypije za den přibližně 2 litry vody, ale k vyprodukování pouhého kilogramu rýže je zapotřebí 2 450 litrů vody, přičemž na kilo vepřového masa je to dokonce 6 000 litrů,“ říká Xavier Torras, ředitel nadace We Are Water.

 

Celý článek...
 
Problémy životního prostředí PDF Tisk Email

 

Problémy životního prostředí

Jsou to zejména

- znečišťování ovzduší a změny ve složení atmosféry a klimatu,

- znečišťování povrchových a podzemních vod,

- ohrožování moří a oceánů,

- snižování rozlohy úrodné půdy využitelné pro zemědělství,

- znehodnocování půdy zasolováním, vodní a věrnou erozí, šířením pouští,

- snižování druhové rozmanitosti živé přírody,

- růst lidské populace a urbanizace spojené s růstem odpadů, s hygienickými

Důsledky uvedených negativních jevů v prostředí obvykle neodpovídají pouze součtu těchto jevů, ale často se násobí a umocňují (tzv. synergismus). Projevují se daleko vážněji a rychleji než se původně předpokládalo

 

 
Ekologie - slovniček PDF Tisk Email

 

Ekologie. Pojem ekologie může být chápán dvěma hlavními způsoby. První a starší význam tohoto slova pochází z 19. století, kdy ho roku 1866 poprvé použil a definoval německý biolog Ernst Haeckel. Ekologie podle něj označuje vědu, která se zabývá vztahem organismů k vnějšímu prostředí, což je jak neživé okolí, tak i ostatní organismy ať už stejného nebo jiného druhu. Druhý význam slova ekologie je o něco širší a vyjadřuje celkový přístup k přírodě, je to vlastně ochrana životního či přírodního prostředí. Ekologie patří mezi základní biologické disciplíny a je vědou interdisciplinární.

 

Celý článek...
 
Biomasa PDF Tisk Email

 

Biomasa vzniká díky dopadající sluneční energii. Jde o hmotu organického původu. Pro energetické účely se využívá odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní produkce nebo cíleně pěstovaných rostlin. Biomasu rozlišujeme podle obsahu vody na suchou (dřevo, dřevní odpady, sláma a další odpady), mokrou (tekuté odpady – kejda atd.), speciální (olejniny, škrobové a cukernaté plodiny). Suchou biomasu lze spalovat přímo, případně po mírném vysušení. Působením vysokých teplot je možno ze suché biomasy uvolnit hořlavé plynné složky – dřevoplyn, který se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Mokrá biomasa se využívá zejména v bioplynových technologiích. Speciální biomasa slouží k získání energetických látek – zejména bionafty nebo lihu.

Celý článek...
 
Voda nad zlato PDF Tisk Email

Že je voda nad zlato? No ono je to vlastně jako v té pohádce o soli nad zlato - máloco vnímáme s takovou samozřejmostí jako dostatek vody a stále si neuvědomujeme, o jakou vzácnost se doopravdy jedná. Dostatek pitné vody totiž má totiž jen část lidstva - podle posledních průzkumů nemá pravidelný přístup k pitné vodě každý sedmý(!) člověk na Zemi. To, že u nás v Čechách máme v současnosti vody dostatek, rozhodně neznamená, že bychom jí měli plýtvat. Mimo jiné proto, že pitná voda není zadarmo (a její cena stále roste).

Celý článek...
 
Až vám praskne žárovka... PDF Tisk Email

Až vám praskne žárovka - a je to vždy jen otázka času - zamyslete se nad tím, čím ji nahradíte. Myslíte, že se dá ušetřit energie, kterou si svítíme? Jistěže dá, takže i bez nových zdrojů elektřiny nemusíme žít potmě, ani svítit svíčkou nebo petrolejkou (což nám ještě nedávno tvrdili zastánci jaderné energie). Na klasické žárovky byste už v obchodech neměli narazit. Nemusíme je ale úplně zavrhnout na místech, kde se svítí jen občas jako třeba ve sklepě, ale do moderního bytu už nepatří. Kompaktní zářivky jsou naopak dobré na místech, kde se svítí delší dobu bez přestávek, ale časté zhasínání a rozsvěcování jim vůbec nedělá dobře, takže jejich životnost je většinou mnohem kratší, než se uvádí na jejich obalech. Halogenové žárovky se dají často spínat, a jsou o něco úspornější než klasické žárovky, vytvářejí ale vysoké teploty a produkují ultrafialové záření. Existuje tedy ideální řešení osvětlení?

Celý článek...
 
DEN ZEMĚ PDF Tisk Email

Den Země je v moderním pojetí ekologicky motivovaným svátkem. Koná se každoročně 22. dubna. Slavit se začal v sedmdesátých letech minulého století v Americe. Kampaň spojená s tímto svátkem si kladla za cíl přenést ekologickou problematiku na politickou úroveň. Původně šlo především o zvýšení energetické účinnosti, využití odpadů a hledání obnovitelných zdrojů energie. Po zhruba padesáti letech se uvedená problematika stala pro lidstvo zásadní podmínkou pro zachování skutečně udržitelného života na planetě Zemi. Od roku 1990 se k Americe připojil zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Celý článek...
 

Stojíme na prahu kolapsu globální civilizace, PDF Tisk Email

 

Odborníci na životní prostředí varují, že lidstvo stojí na prahu kolapsu globální civilizace. Tvrdí, že kolaps bude výsledkem řetězu krizí, které postupně rozloží podmínky pro udržení existence komplexních společností na současné úrovni. Lidstvo páchá akt sebevraždy v gigantickém měřítku, napsal v komentáři ke studii princ Charles. "Všichni máme strach," potvrdil agentuře IPS biolog Paul Ehrlich ze Stanford University. Snaží se tak burcovat veřejnost, aby se lidstvo alespoň pokusilo této pohromě zabránit. Společně se svou partnerkou Ann uveřejnili svůj apel v prestižním časopise Science. "Kolaps bude mít podobu postupného rozkladu, protože hladomor, epidemie a nedostatek zdrojů způsobí rozpad centrálního řízení v rámci jednotlivých států, což bude doplněno narušením trhu a konflikty kvůli nedostatku," varují Ehrlichovi.

 

Celý článek...
 
Kam s ním? PDF Tisk Email

 

V jaderných reaktorech v ČR vzniká sto tun vysoce radioaktivních odpadů ročně. Musí se schovat na 100 000 let, po něž budou nebezpečné. Vstup do štoly Josef zvenčí vypadá jako dva tunely, které se vodorovně zavrtávají do hory. Uvnitř se větví do chodeb o délce téměř osm kilometrů. V jednom místě má návštěvník nad hlavou 136 metrů skalního masivu – je to právě pod rozhlednou Mokrsko. Jsme asi dvacet kilometrů východně od Dobříše, v oblasti zvané od středověku Psí hory. Štola vede pod Veselým vrchem, na jehož úbočí leží vesnice Mokrsko. A právě se v ní připravuje experiment, který se týká významného problému spojeného s rozvojem jaderné energetiky: kam s vyhořelým palivem?

 

Celý článek...
 
Kam s jaderným odpadem? PDF Tisk Email

 

 

Ukládání radioaktivních odpadů bude řešit nový speciální expertní tým z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU). Kde trvale a především bezpečně ukládat vyhořelý jaderný odpad, totiž stále není jasné. Tým pracuje ve dvou oblastech. „V jedné se zabýváme výzkumem horninového prostředí pro podzemní ukládání látek a odpadů a ve druhé dlouhodobou seizmickou stabilitou vybraných lokalit České republiky,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu Milan Novák. Mimo jiné tým řeší i to, jakými látkami by se palivo v úložišti mělo obklopit, aby neunikala radioaktivita.

 

Celý článek...
 
Těžba uranu a její následky PDF Tisk Email

Atomové reaktory mají pověst ultračistých provozů s obsluhou v bílých pláštích. Vyžehlený obrázek však pomíjí těžbu a zpracování uranové rudy. Procesy s drtivými dopady na životní prostředí, bez kterých se reaktory neobejdou. Uran netvoří souvislá ložiska, většinou se v horninách nachází rozptýlen. Těžba uranu dává ekonomicky smysl pouze v nalezištích s koncentraci dosahující minimálně 1000 g/t (0,1 %). Prakticky to znamená, že z jedné tuny vytěžené uranové rudy získáme přibližně jeden kilogram uranu. Například v uranovém dole v Rožné je koncentrace uranu v hornině menší než 0,2 procenta. Z důvodů nízkého obsahu uranu v rudě navazuje na těžbu nákladné zpracování za účelem jeho zkoncentrování. Značné množství balastní hlušiny se musí oddělit od vlastní rudy.

Celý článek...
 
Úložiště jaderného odpadu PDF Tisk Email

 

Nevyřešená otázka polohy trvalého úložiště jaderného odpadu přiměla vědce z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně k sestavení expertního týmu. Jeho výsledky napomohou při hledání vhodné polohy úložiště i při volbě optimálního zabezpečení vyhořelého paliva. Na činnost týmu získala univerzita grant 30 milionů korun, informovala mluvčí školy Tereza Fojtová. Expertní tým vznikl v reakci na současnou situaci v Česku. Řada zahraničních pracovišť je s bádáním dál, připouštějí čeští vědci. Proto chtějí zkušenosti přebírat pomocí výjezdů do ciziny, stáží a díky hostování zahraničních expertů.

 

Celý článek...
 
Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí PDF Tisk Email

 

Existují různé směry ekonomického myšlení zabývající se příčinami, důsledky a možným řešením problémů životního prostředí, které se rozcházejí v názoru jak na samotné příčiny vzniku problémů, tak i v doporučeních, jaká opatření mají být v rámci ochrany životního prostředí realizovaná. Často se neshodují ani v otázce, zda je vůbec vhodné v oblasti ochrany životního prostředí opatření realizovat. Tento text vychází především z poznatků environmentální ekonomie, která je v současnosti hlavním proudem mezi směry ekonomie zabývajícími se životním prostředím. Činnost lidstva, jako je např. těžba nerostných suroviny, intenzivní zemědělská výroba, rozšiřování plochy měst na úkor volné krajiny, stavba a provoz komunikací apod. má na životní prostředí negativní vliv. Následky mohou být nepřímé a mohou se projevit až za několik let nebo daleko od místa původu (například to platí pro emise SO2 z uhelných elektráren, přízemní ozon vznikající při vysoké koncentraci automobilové dopravy apod.).

 

Celý článek...
 
Jak se chovat v případě havárie JETE PDF Tisk Email

Potřebujeme novou jadernou elektrárnu?

• Česká elektroenergetika dnes nestojí před nutností výstavby nového velkého centralizovaného zdroje (otázkou je, zda tento stav nastane koncem příštího desetiletí).
• Významná část produkce se dosud vyváží!
• Potenciál úspor se využívá jen váhavě, energetická náročnost hospodářství se nesnižuje nikterak výrazně!
• Tlak na růst spotřeby se v důsledku hospodářské krize snižuje!

Chcete se dozvědět více? images/stories/potrebujeme_novou_je.pdf

 


Rizika jaderné elektrárny!

Jaderné reaktory nabízené dnes k výstavbě jsou výsledkem evolučního vývoje od počátku rozvoje jaderné energetiky. Nejde o koncepčně nové typy!

Při posuzování úrovně bezpečnosti a závažnosti zbytkového rizika je proto možné věnovat pozornost stejným problémům, které provázejí dnes provozovaná zařízení:
• Kultura bezpečnosti
• Požární ochrana
• Radiační změny vlastností materiálů primárního okruhu, jejich životnost
• Ochrana jaderných zařízení před účinky zvenčí
• Zvládání následků nadprojektových havárií
• Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem, včetně problému nešíření jaderných zbraní

Chcete se dozvědět více? images/stories/rizika_jete.pdf


Otevřené problémy jaderné elektrárny Temelín

• Zajištění jakosti a kultura bezpečnosti.
• Riziko prasknutá primárního kolektoru parogenerátoru.
• Vedení potrubí ostré páry a napájecí vody na podlaží +28,8 m.

Chcete se dozvědět více? images/stories/problemy_jete.pdf

 


Souvislý dvouminutový tón sirén Vám havárii oznámí. Zapněte potom televizor a nastavte kanál ČT 1. Zapněte rádio a nalaďte stanici VKV 91,1 MHz "ČR Radiožurnál" nebo VKV 106,4Mhz "ČR České Budějovice". Ve vlastním zájmu se řiďte sdělovanými pokyny. Mysleli jste si, že k tomu nikdy nedojde? Pravděpodobnost je malá, nikoli ovšem nulová. Věříme samozřejmě, že všichni zaměstnanci JETE dělají maximum proto, aby k havárii nedošlo, na druhou stranu historie nás učí, že k havárijím jaderných i jiných zařízení přes veškerou snahu občas dochází.

Celý článek...
 

Podmínka přežití - ukončení růstu PDF Tisk Email

Serge Latouche, emeritní profesor ekonomických věd na Université Paris-Sud, je jedním z hlavních propagátorů "bezrůstové společnosti". Vyzývá k tomu, abychom se vzdali snahy dosahovat ekonomického růstu pro růst samotný. To považuje za pomatený cíl se zničujícími důsledky pro životní prostředí. Pozemské zdroje a přírodní cykly, na nichž je lidstvo závislé, nemohou dále odolávat dopadům ekonomickému růstu, který je podstatou kapitalismu a modernity. Místo toho bychom měli budovat společnost záměrné skromnosti, kde se bude méně pracovat, aby se lépe žilo, spotřebovávat méně produktů, ale  lepší kvality, produkovat méně odpadu a více již použité recyklovat. Taková společnost by měla obnovit smysl pro míru a udržitelnou ekologickou stopu a vrátit se k životu ve společenství namísto další akumulace přístrojů a zařízení.

 

Celý článek...
 
Jak přežít konec světa PDF Tisk Email

Povodně, ničivá tornáda, roční období převrácená vzhůru nohama, výbuchy v chemických továrnách i v jaderných elektrárnách, zadlužené státní finance, zákeřné teroristické útoky, epidemie neznámých nemocí… Taky máte pocit, že se toho na nás řítí nějak moc? Blíží se neodvratný konec naší civilizace? Je hodně lidí, kteří věří, že to tak je, a chtějí se na to připravit. Zejména ve Spojených státech se od šedesátých let šíří survivalistické hnutí (survival – přežití), jehož příznivci se připravují na přežití přírodních katastrof či celospolečenského kolapsu. Odnože tohoto hnutí najdeme i u nás.  „Celá lidská historie není nic jiného než opakování chyb. V současné době prožíváme paralelu rozpadu římské říše, kterou srazily na kolena vlivy cizích kultur, nemotivovaná armáda a vyčerpání zdrojů,“ míní Ferdinand Šmikmátor z Bystřice nad Pernštejnem.

Celý článek...
 
Jak dlouho ještě? PDF Tisk Email

 

Moderní dějiny jsou nelítostným soubojem kultury s přírodou Mezinárodně respektovaný filozof a spisovatel prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., se zabývá zejména otázkami civilizační krize, kterou chápe jako konflikt kultury s přírodou. Je mj. autorem originální filozofické koncepce evoluční ontologie. Víc o tom v následujícím rozhovoru.

* Pane profesore, když jsme před loňskými Vánoci domlouvali náš rozhovor, neskrýval jste nespokojenost a rozladění. Čeho se týkalo?

Moje rozladění je trvalejší. Protože už dlouho učím na vysoké škole, vidím velmi názorně, jak se snižuje úroveň morálky a vzdělanosti studentů. Zdá se mi, že celá jedna generace je poškozena internetem, reklamou a plytkou zábavou. To neblaze působí na vysokoškolské prostředí. Když máte na škole převahu málo vnímavých studentů, nebo těch, kteří při studiu pracují, snižuje to nároky i na vědeckou práci pedagogů, na úroveň jejich teoretické produkce. Spolu s administrativním útiskem, který právě pracovitým a poctivým pedagogům brání v jejich samostatném bádání, se dnes na vysokých školách vytváří situace, kterou rakouský sociolog Kurt Liesmannn v knize „Teorie nevzdělanosti“ vyjádřil slovy: „Student počítá kredity, učitel publikace, škola peníze“. Jde o jasný úpadek a kapitalizaci ducha. Nezamaskují to ani počítače, ani důraz na nové metody, jazykové znalosti, grafy a názorné výukové pomůcky. Řeknu to záměrně vyhroceně: na vysoké školy nepatří v první řadě počítače, ale osobnosti, duch bádání, zvídavosti a zájmu o budoucnost.

 

Celý článek...
 
Geotermální elektrárna také v Česku PDF Tisk Email

 

Geotermální energie vznikla při utváření planety Země a udržuje se chemickými reakcemi v nitru planety. V České republice se zatím využívá hlavně s tepelnými čerpadly na povrchu. V globálním měřítku ale mají největší zastoupení geotermální elektrárny a teplárny, které využívají hlubinné teplo. První geotermální elektrárna by u nás měla vzniknout v Semilech. Její výstavbu ve spolupráci s městem zajišťuje společnost Entergeo, SE. Geotermální energie je nejstarší zdroj energie na Zemi. Vznikla při utváření naší planety v důsledku přirozených reakcí v nitru planety. Mezi projevy geotermální energie patří například erupce sopek či gejzírů nebo horké prameny, které známe z lázeňských měst.Celkové množství této energie ukryté pod povrchem je obrovské. Například v hloubce do pěti kilometrů je tolik energie, že by stačila na pokrytí spotřeby celého lidstva na dobu 100 tisíc let. Geotermální energie je podle kvalifikovaných odhadů asi 50 000krát více než energie, kterou lze získat z celosvětových zásob ropy a plynu.

 

Celý článek...
 
ČEZ na redukční dietě PDF Tisk Email

 

Pád cen elektřiny se následně projevil v čistém zisku. Předloni i loni se jeho výše pohybovala kolem 40 miliard korun. Poslední prognózy analytiků Patria Finance, Komerční banky a firmy Fio hovoří o podobné výši zisků i v letošním a příštím roce. Na druhou stranu se mezi burzovními investory začíná šířit „zaručená“ informace, že v příštím roce čistý zisk skupiny ČEZ klesne na 35 miliard korun. To by byla špatná zpráva pro akcionáře ČEZ včetně státu, kteří si zvykli na vysoké dividendy. Též kurz akcií ČEZ na pražské burze, který dosahuje jen poloviny z rekordních hodnot na konci roku 2007. Bývalý generální ředitel Martin Roman a jeho kolegové, kteří v minulých letech včas uplatnili akciové opce a vydělali stovky milionů korun, si mohou gratulovat. Teď už akciový opční program pro topmanažery žádné „terno“ není. Od poloviny roku 2011 žádný z šéfů ČEZ své opční právo na akcie neuplatnil. Polojasno nad Temelínem Vedení energetické skupiny bude muset letos učinit ještě jedno nelehké rozhodnutí. V září má určit vítěze soutěže na dostavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. Připomeňme, že se jedná o zakázku v hodnotě 200 až 250 miliard korun. Podpis smlouvy s vítězem soutěže se má odehrát v prosinci.

 

Celý článek...
 
Plynový zázrak se nekoná PDF Tisk Email

 

Ve snaze o energetickou bezpečnost se státy snaží zabezpečit dostatek spolehlivých, pokud možno domácích zdrojů energie, zejména ropy a plynu. V USA nastal boom těžby břidličného plynu, v podstatě metanu, v geologických strukturách až několik kilometrů pod zemí. Těžba se uskutečňuje takzvaným hydraulickým štěpením, kdy se do podzemí hlubokými vrty pod velkým tlakem vhání voda, která zároveň obsahuje chemikálie a vytlačuje z pórů hornin plyn. Těžební pole zaujímají rozsáhlé areály o rozloze tisíců až stotisíců čtverečních kilometrů s desítkami tisíc vrtů.

 

Celý článek...
 
Právo a byznys PDF Tisk Email

 

JO Antoinovi de Saint-Exupérym jako o politologovi, zhoubě barikád, kmotrů, dubisek a konkurenceschopnosti píše Ka rel Čermák. A nenechá nikoho na pochybách, že jsou to zhouby jaksepatří řádné.

Podzimní volební a vládní krize přispěla k ještě blbější náladě než dřív, a všichni se teď hádáme, kdo za to může. Volič, zejména pravicový (co je to za podivného tvora?), je prý dílem neukázněný a lehkomyslný, protože nechodí k volbám, dílem negramotný, a to jak politicky (plete si KSČM s kremlofilií), tak zejména ekonomicky (nechápe jemné finesy v sazbách DPH), ale hlavně je příšerně mstivý a volil komouše na truc, když nemohl volit kořeny. Význační kořeni, jako kdysi bývali např. Ježek, Dyba, Kočárník a Klaus na kandidátkách kvůli důchodovému věku už nebyli, a jejich nástupci kmotři, jako třeba Řebíček nebo Rath, byli nahrazeni třetím pilířem bezvýznamných a nezkušených kmotříčků, kteří nejsou hodni hlasu poctivého pravicového, ba ani levicového voliče. Proč nebyli na senátory kandidováni staří osvědčení matadoři jako Tlustý, Šnajdr, Kott, Gross, Ivo Svoboda, Snopková a Pohanka? Proč o tom vláda s voličem nekomunikovala a řádně mu nevysvětlila potíže druhého a třetího pilíře kmotrovské republiky?

 

Celý článek...
 
Perspektivy jádra PDF Tisk Email

 

Po rozhodnutí vlády o odchodu země od jaderné energetiky se německý jaderný průmysl stále víc smršťuje. Jedna německá firma za druhou oznamuje, že se rozchází se svým jaderným programem. Největší německý energetický koncern E.ON na konci roku uzavře návštěvnická centra svých jaderných elektráren. Proč by se měla dělat reklama něčemu, co v Německu nemá žádnou budoucnost? Rok a půl po rozhodnutí německé spolkové vlády o urychleném odchodu od jaderné energetiky a okamžitém uzavření 8 ze 17 německých jaderných elektráren, následuje za politickým rozhodnutím o odchodu od jádra také hospodářský odchod. Německý jaderný průmysl se od jádra odklání. Jeden německý koncern za druhým oznamuje, že odchází od jaderné energetiky. K hlavním úkolům německého jaderného průmyslu teď patří především likvidace starých zařízení – investice do nové jaderné techniky téměř neexistuje. S odchodem započala německý technologický obr Siemens: již v září 2011 oznámil šéf koncernu Peter Löscher celkový odchod od jaderné energetiky.

 

Celý článek...
 
Geotermální energie PDF Tisk Email

 

Podle reportu geotermální asociace IGA je v současné době v 63 zemích světa v provozu na 320 elektráren a tepláren využívajících zemského tepla s celkovým elektrickým výkonem kolem 15 GWe. Americko-islandský projekt IDDP se pokouší zlepšit jejich účinnost hlubinnými vrty až k samotnému magmatu. Převažuje neelektrické využití Podle geologů obsahuje zemská kůra do hloubky deseti kilometrů sedmdesáttisíckrát víc energie, než kolik by vydaly celosvětové zásoby vytěžitelného uhlí. Nízký tepelný prostup tepla horninami (v průměru 0,06 W/m2) totiž umožňuje její omezené využití jen v místech geotermálních anomálií v podobě horkých termálních vod, výjimečně k vytápění. Rok od roku však roste její čerpání alespoň z nízkopotenciálních zdrojů v podobě tepelných čerpadel nejen průmyslem, ale i v rodinných domech.

 

Celý článek...
 
Česká energetika v 21. století PDF Tisk Email

 

Nejvýraznějším zdrojem do budoucna by měla být efektivita hospodaření. Jak bude vypadat energetická situace ve světě za dvacet, třicet, čtyřicet let? Hledat odpověď na tuto otázku připomíná věštění z křišťálové koule. V rovině filozofické by mohla tato situace evokovat slavný Sokratův výrok – vím, že nic nevím. Nicméně odborníci z Evropy i ČR se energetickou budoucností přesto intenzivně zabývají. Nedávno se na ČVUT v Praze konal worskshop na téma Energetika pro 21. století v České republice. V rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se zase debatovalo o efektivním nakládání s energiemi v průmyslu. A energetická budoucnost se jako červená nit táhne i mnoha dalšími diskusemi v odborných kruzích. „Odhadovat budoucnost energetiky je vzhledem k vysoké proměnlivosti cen energií velmi obtížné,“ nastiňují znalci základní problém v predikci situace, která by mohla nastat za pár desítek let. Z toho vyplývá, že se nacházíme v období nejistoty, kdy nikdo přesně neví, jak se bude energetika vyvíjet.

 

Celý článek...
 
Jak energetice vládnou mýty PDF Tisk Email

 

Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení svatého Jana“, která je mnohem známější pod názvem „Apokalypsa“. V moderní době se apokalyptické pohledy transformovaly do podoby složitě vypadajících modelů a učených disputací, které jsou však ve své podstatě stejné jako zjevení židovského křesťana na ostrově Patmos před necelými dvěma tisíci lety. A jedním z nejznámějších následovníků svatého Jana je kniha „Meze růstu“, která byla poprvé prezentována na třetím Sympoziu v St. Gallen v roce 1973.

 

Celý článek...
 
Životní prostředí ČR PDF Tisk Email

 

Hodnocením se zabývá Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou každoročně vydává Ministerstvo životního prostředí. Zprávu, která prostřednictvím standardizovaných indikátorů mapuje stav životního prostředí v ČR, schvaluje vláda a projednávají ji obě komory Parlamentu ČR. Tento komplexní materiál sleduje životní prostředí v několika oblastech, přičemž v jednotlivých segmentech nechybí souhrnné hodnocení a informace, zda se oproti předchozímu období stav v daném roce, tj. 2010, zlepšil anebo zhoršil. Z hlediska dlouhodobějšího vývoje je stav životního prostředí v ČR po roce 2000 ve většině parametrů stagnující. V jednotlivých oblastech byly indikovány jak pozitivní, tak i negativní trendy. Bezpochyby pozitivním sdělením je, že výrazně poklesly emise skleníkových plynů a klesají i emise okyselujících látek. Snižují se i měrné zátěže, tj. spotřeba energie, materiálů a produkce znečištění na obyvatele a jednotku HDP.

 

Celý článek...
 
Ústup atomu ze světové scény PDF Tisk Email

 

Zpráva "World Nuclear Industry Status Report 2012" uvádí 429 jaderných reaktorů, které jsou nyní v provozu. V rekordním roce 2002 bylo na světě v provozu 444 jaderných bloků. Také co se týče produkce elektřiny v jaderných elektrárnách, její podíl klesá: jaderné elektrárny vyrábějí 11 % celosvětové produkce elektřiny, zatímco v roce 1993 to bylo ještě celých 17 %. Jaderná energetika je na celém světě na ústupu. „Většina projektů na stavbu nových jaderných elektráren byla zrušena, odložena nebo anulována,“ píše se ve zprávě "World Nuclear Industry Status Report 2012", kterou v Paříži představil odborník v oboru energetiky Mycle Schneider. Podle této nové studie bylo na celém světě v uplynulých 18 měsících odstaveno 21 jaderných reaktorů, zatímco uvedeno do provozu bylo pouhých 9. Tím je nyní na světě v provozu ještě 429 jaderných reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 364 GW. Tím se jaderná energetika dostala daleko za svůj vrchol, kterým byl rok 2002, kdy bylo v provozu 444 jaderných bloků.

 

Celý článek...
 
Sovětské nukleární dědictví: Černobyl PDF Tisk Email

 

Stále mám před očima jasnou malinovou záři, reaktor jakoby vyzařoval světlo zevnitř. Nikdy jsem nic takového neviděl, ani ve filmu.. Ani jsme o tom nečetl. Když se setmělo, celé město vyšlo na balkóny a lidé, kteří balkón neměli, se šli podívat k přátelům nebo sousedům. Byli jsme na devátém poschodí, bylo tam dobře vidět. Lidé brali ven své malé děti, zvedali je a říkali: "Podívej, jak je to krásné. To si pamatuj!" A to byli lidé, kteří u reaktoru pracovali - inženýři, dělníci. A učitelé. Učitelé fyziky. Stáli jsme tam v hrozném černém prachu ... povídali si ... dýchali ... obdivovali. Nevěděli jsme - že smrt může být tak krásná.

Neidentifikovaný očitý svědek¨

V průběhu několika dnů padal po celé oblasti žlutý déšť. Ihned bylo evakuováno více než 130 000 místních obyvatel a za týden je následovalo dalších tři čvrti milionu. Počet případů rakoviny štítné žlázy se zdvojnásobil a očekává se , že v konečném důsledku způsobí smrt až 100 000 lidí. V Bělorusku, které bylo silně zasaženo radioaktivním spadem, i na Ukrajině je vysoký počet defektů novorozeňat. Neobvykle vysoké hodnoty radioaktivity byly naměřeny až ve Walesu a stále jsou signifikantní  po celé Skandinávii a Německu. Byla přestěhována pětina obyvatel Běloruska a nemůže být obděláváno 8000 km2 orné půdy. Roku 2000 spolkly snahy o zmírnění škod 5 % HDP Ukrajiny. Předpokládá se, že celková výše nákladů po celém světě dosáhne 360 miliard dolarů a náprava potrvá 200 let.

(Stephen Weir: Dějiny plné omylú)

 

Celý článek...
 
Posledních sto let. PDF Tisk Email

 

Za sto let se zhroutí ekosystémy a lidstvo v nynější podobě zanikne, tvrdí vědci. Soustavné poškozování ekosystémů bude mít pro lidskou společnost fatální dopady a může skončit zánikem světa v podobě, v níž jej nyní známe. Shodla se na tom dvacítka vědců z mezinárodních institucí, kteří podepsali studii hovořící o konci nynější podoby světa do roku 2100. Informoval o tom francouzský list Les Echos. Podle vědců by na Zemi mohly panovat podmínky, s nimiž nemáme zkušenosti. Vědci varují před posuny v biosféře a následným zhroucením ekosystémů. Vycházejí přitom z analýzy studií, které se věnovaly biologickým kolapsům, k nimž došlo během sedmi velkých planetárních krizí. Jmenovitě šlo o kambrické exploze před 540 milióny let, pět období masivního vymírání druhů - při nichž došlo i k úbytku devadesáti procent života na Zemi, a konec doby ledové, od níž se odvíjí nynější éra. To bylo před 12 000 lety.

 

Celý článek...
 
www.ekologickavychova.cz PDF Tisk Email

Doporučujeme Vaší pozornosti portál www.ekologickavychova.cz

Stránky vznikly jako "rozcestník" pro ekologické/environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a pomohou vám si v České republice či ve vybraném kraji vybrat výukový program pro školní třídu, vzdělávací seminář pro širokou i odbornou veřejnost, zahrát si hru, položit dotaz týkající se životního prostředí i získat zajímavé publikace a pomůcky. Zjistíte také jaké dotace a granty podporují ekologickou výchovu, či kdo nabízí volné místo, nebo najdete aktuální legislativní dokumenty a kontakty na osoby a organizace, které vám v ekologické výchově mohou pomoci atd. viz levé menu. Na pravé straně uvidíte zda nás nečeká některý z významných dnů, v kalendáři najdete co zajímavého se chystá v nebližších dnech a týdnech. Pokud budete mít zájem, můžete se i zaregistrovat a získávat pravidelné informace či po plné registraci sami informovat o své činnosti.

 
informace pro učitele PDF Tisk Email

 

Nezapomenutelný Josef Vavroušek, jeden z tvůrců naší enviromentální legislativy, před více než deseti léty napsal: „Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji způsob života – je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíce přiblížili k ideálům humanismu, úcty k životu a přírodě ve všech jejich formách, a to ve všech časových horizontech.
Je to způsob života, který hledá rovnováhu mez svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého, ale také tam, kde dochází k ničení přírody.
Žijme tak, abychom při uspokojování svých potřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás.

 


 

 

 

Udržitelná energetika nutná k přežití civilizací
Nechceme být katastrofisty, ale vstupujeme do postmoderního světa.Je soumrak moderního světa příslibem zrodu udržitelné společnosti?
Prezentace CityPlan
images/stories/prez_sek_cp_riz_2009.pdf

MULTIKRITERIÁLNÍ A RIZIKOVÁ ANALÝZA SCÉNÁŘŮ SEP
images/stories/prez_sek_jr_2009.pdf

Výsledky sektorových studií potenciálu úspor energie
Karel Polanecký, Hnutí DUHA
images/stories/prez_duha_2009.pdf

Celý článek...
 
pro učitele VOŠ PDF Tisk Email

Toto je pro ucitele VOS: ...

Celý článek...