Občanské sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín PDF Tisk Email

Server zelenazivotu.com provozuje Občanské sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín. Server věnuje pozornost udržitelnému způsobu života na Zemi. Články na stránkách se věnují především energetice a s ní spojenými problémy bezpečnostními, ekonomickými, enviromentálními a společenskými, a snaží se upozorňovat na možnosti nízkonákladových opatření pro úspory energie v domácnosti.

 

Kdo jsme?
Občanské sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 5. 4. 2001. Členy sdružení jsou občané České republiky, Slovenska, Rakouska a Spolkové republiky Německo, to znamená zemí, které mohou být bezprostředně ohroženy havárií jaderné elektrárny Temelín. V současné době jsou aktivity sdružení zaměřeny zejména na prosazování práv občanů garantovaných zákony České republiky a jednání v této věci s veřejnou správou zahrnuje v to i její speciální orgány (SÚJB, SÚRAO ad.).
Poštovní adresa sdružení je: Neznašov 122, 373 02 Neznašov
Činnost sdružení přednostně zaměřena na:
1) Ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.
2) Ochranu všech oprávněných zájmů občanů, pociťujících obavy z provozu jaderných elektráren, včetně ochrany zdraví, majetku a práva na zdravé životní prostředí.
3) Podporu prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí.
4) Propagace a prosazování principů občanské společnosti.

 

Jaké jsou formy činnosti sdruženi?
a) Poradenská činnost pro občany, kteří pociťují negativní vlivy, enviromentální i ekonomické, pocházející z provozu jaderných elektráren.
b) Pořádání seminářů, přednášek a konferencí.
c) Organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí.
d) Organizování kampaní a petičních akcí na ochranu zdraví občanů, kteří mohou být ohrožení provozem jaderných elektráren v normálním i mimořádném režimu (poruchy a nehody).
e) Organizování kampaní a petičních akcí na ochranu majetku obyvatel ohroženého jak provozem, tak možnou havárií jaderných elektráren.
f) Účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, ochrany práva na zdravé životní prostředí a právo na ochranu majetku občanů.