Co nás čeká. PDF Tisk Email
Lidstvo si pod sebou řeže větev. Živočišných a rostlinných druhů ubývá stále rychleji, jednoznačnou příčinou jsou nezvládnuté civilizační aktivity. Pokles biodiverzity neznamená jen to, že některá roztomilá zvířátka vyhynou. Především jde o narušení ekosystému. Lidé nestojí nad ním nebo mimo něj, jsou jeho součástí a teď už riskují vlastní krky.

Právě tohle, jen poněkud diplomatičtějšími slovy, je napsáno ve zprávěMezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES), která byla dnes zveřejněna, prozatím v podobě čtyřicetistránkového souhrnu. Celá zpráva bude mít 1800 stran a je výsledkem tříleté práce pěti stovek vědců z padesáti zemí.

Podle IPBES je vyhynutím bezprostředně ohrožen milion živočišných a rostlinných druhů.