Poučení z veder: Stromy jsou nejlepší klimatizace. Beton zlo PDF Tisk Email

Máme za sebou vlnu veder. I největší oteplovací skeptik musí přiznat, že klima se mění. Čeští vědci to ve svých studiích potvrzují a my všichni bychom měli s vyššími letními, ale i zimními, teplotami do budoucna počítat. České tropy. Podle nedávno zveřejněné studie vědců z Katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity se do roku 2060 oteplí v průměru o 2,5 stupně. Přibude tropických dnů v roce, ubude sněhu. Náš organismus přitom vedro nesnáší zrovna lehce, když je hic, mnoho lidí čelí srdečním potížím, stoupá počet úmrtí. Vedra obnažují nejen uvařená těla, ale i to, co se v posledních desetiletích děje ve městech. Typickou ukázkou je Praha. Když se rtuť v teploměru vyšplhá nad třicet, život ve vyasfaltovaném a vybetonovaném městě se stává nesnesitelným. Najednou vidíte, jak se město změnilo a jak je na klimatické změny nepřipravené. Nejdřív co proti horku funguje. Když jdete po městské ulici beze stromů, vedro se násobí. Slunce rozpaluje stěny domů, ale taky asfalt, beton, dlažbu. Tyto plochy pak sálají teplo zpátky. Postříkáte hadicí chodník, voda se během pár minut vypaří, nestačí ovzduší ochladit.

Celý článek...
 
Otevřený dopis k rozhodnutí o limitech těžby hnědého uhlí PDF Tisk Email

Vážený pane předsedo vlády, v návaznosti na Vaši pozici k otázce limitů těžby hnědého uhlí, kterou jste zveřejnil, a v souvislosti se zasedáním vlády v Ústeckém kraji cítíme povinnost informovat Vás o vážných problémech, které jste nezmínil. Uvedl jste, že v případě povrchového lomu Bílina není s prolomením limitů problém, nikdo není proti a nikdo nepochybuje, že uhlí z tohoto velkolomu bude potřeba. V případě velkolomu ČSA jste řekl, že je situace nejasná.Dle návrhu ministra průmyslu Jana Mládka se má po prolomení limitů těžba na Bílině přiblížit na pouhých 170 metrů k obci Braňany a 330 metrů k obci Mariánské Radčice. Limity těžby z roku 1991 však z důvodů ochrany proti hluku a prašnosti a nutnosti dodržet hygienické předpisy ve všech obydlených územích důsledně dodržují vzdálenost 500 metrů od obytné zástavby. Její zkrácení by mělo z hlediska ochrany zdraví a kvality života obyvatel silně negativní dopady, a navíc by se stalo riskantním precedentem. V případě kratší vzdálenosti než 500 metrů totiž podle dostupných hlukových a rozptylových studií není možné dodržet platné hygienické limity pro hluk a imise prachu ani při použití dodatečných protihlukových a proti-prašných opatření. Posunutím hranice limitů a hrany dolu na 170, resp. 330 metrů k obytné zástavbě by vláda otevřela cestu k tomuto porušení platné legislativy. Obyvatelům obcí uvažovaný posun limitů vadí a nesouhlasí s ním (viz např. článek MF Dnes „Nechci rypadla za plotem“ ze dne 24. 9. 2015).

Celý článek...
 
Všechno je nám jedno PDF Tisk Email

Nejpřesnější postřeh na sociálních sítích po prolomení limitů těžby uhlí ve velkolomu Bílina v těžce zkoušených severních Čechách byl tento: Konec iluzí. Tuto vládu nezajímají uprchlíci, ale ani domácí. Mají motto: Všechno je nám jedno. Byli jsme svědky nejhanebnějšího rozhodnutí ze všech vlád vpolistopadové historii. A že jsme jich od všemožných našich vlád námi voliči demokraticky zvolených schytali. Někdy do obličeje, jindy na solar, občas jako plivnutí. Zlodějů, korupčníků, neschopných pomatenců, arogantních mocichtivých narcisů i naprostých bláznů jsme mívali vlády plné, to ano. Ale nikdo si netroufl takto vraždit v přímém přenosu. Zabíjet důvěru v demokracii, dodržení slibů občanům, zabíjet lidské zdraví (včetně nenarozených dětí), vraždit krajinu, a dokonce budoucnost těch horníků, kvůli kterým se vláda nechala vydírat.

Celý článek...
 
Bechyně - Michalská ulice, kácení dřevin PDF Tisk Email

V lázeňském městě Bechyni se schyluje ke kácení aleje stromů v Michalské ulici, skupiny bříz v ulici Horní Plechamr a stromořadí jedenácti lip v Libušině ulici u kina. Zejména necitlivý zásah proti vzrostlým relativně zdravým stromům (potvrzuje oficiální posudek dendrologa) v Michalské ulici, kde má dojít k rekonstrukci inženýrských sítí a komunikace, se setkal s odporem mnoha občanů města. Petici požadující jejich zachování podepsalo 1340 lidí, z toho téměř 1000 (slovy téměř jeden tisíc) bechyňských občanů.  Petice byla dvoutřetinovou většinou zatím odmítnuta zastupitelstvem při jeho zasedání dne 23. 9. 2015. Jak lze odůvodnit jejich rozhodnutí, když v diskusi vedené před tímto zasedáním, ani při jeho jednání, nebyl vzat v úvahu základní zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zmíněné stanovisko (usnesení) pouhých deseti členů zastupitelstva je evidentně nesprávně vydáváno (media, prohlášení představitelů města) za konečný verdikt v závažné záležitosti odsuzující krásné vzrostlé stromy k zániku (odstranění)?  Přitom o povolení kácení dřevin nikdy a nikde nerozhodují orgány vykonávající samosprávu – např. Zastupitelstvo nebo starosta obce, popřípadě rada obce. Mohou se jen vyjadřovat k žádostem o kácení u dřevin rostoucích na obecních nebo městských pozemcích. Formálně povolení vždy vydává obecní úřad. Tato zásadní informace při jednáních ve věci kácení stromořadí v Bechyni nepadla.

Celý článek...
 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 7 z 22