Stanovisko STUŽ PDF Tisk Email

Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život č. 126 k věcnému záměru Zákona o dopravních liniových stavbách.Společnost pro trvale udržitelný život vydává po prostudování věcného záměru Zákona o dopravních liniových stavbách k jeho tezím a důvodové zprávě následující stanovisko:

Návrh věcného záměru zákona o dopravních liniových stavbách má dle předkladatelů za cíl zefektivnění procesu povolovacího řízení k liniovým dopravním stavbám, se současným zachováním adekvátní možnosti prosadit své zájmy všem dotčeným subjektům. Toto zefektivnění by se dle iniciátorů zákona mělo projevit celkovým zkrácením a poklesem nákladovosti celého povolovacího procesu.

Celý článek...
 
Víc než polovina Čechů musí dýchat špatný vzduch PDF Tisk Email

Přestože se celkové hodnocení kvality ovzduší v Evropě zlepšuje, stále více než polovina Čechů musí dýchat špatný vzduch, kdy některá ze sledovaných jedovatých látek přesáhne zdravotní limity. Vyplývá to ze zprávy o Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013, kterou vydal ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Alespoň jeden imisní limit, bez zahrnutí přízemního ozónu, je překračován na 17,5 procenta území Česka, kde žije přes 54 procent obyvatel. Se započtením přízemního ozónu je to už 37 procent území ČR a 60 procent obyvatel.

Celý článek...
 
Tisková zpráva PDF Tisk Email

Tisková zpráva Greenpeace, Hnutí DUHA, Klimatické koalice a Calla –

Sdružení pro záchranu prostředí - Praha, 24. října 2014

Špičky EU dnes promarnily klíčovou šanci zvýšit energetickou bezpečnost

Evropy. Hlavy vlád a států EU – včetně Bohuslava Sobotky – se dnes v Bruselu

domluvily na cílech pro evropskou energetiku a ochranu klimatu do roku

2030. Ačkoli se některé členské země snažily dohodu až do poslední

chvíle blokovat, EU se podařilo stanovit si tři cíle: snížení emisí

skleníkových plynů o minimálně 40 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů

na minimálně 27 % a zvýšení energetické účinnosti o minimálně 27 %. Cíl

pro zvýšení energetické účinnosti byl stanoven pouze jako indikativní, a

prosadit jeho naplňování tak bude velmi obtížné.

Celý článek...
 
Rozhovor PDF Tisk Email

Daniel BURDA, moderátor

Na telefonu je lékař Miroslav Šuta, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista. Dobrý den.

Miroslav ŠUTA, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví, ekologický publicista

Dobrý den.

Daniel BURDA, moderátor

--------------------

Zcela jednoduše, byl by závod na výrobu jaderného paliva v Bystřici zdraví škodlivý, nebo nebyl?

Miroslav ŠUTA, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví, ekologický publicista

--------------------

No, to se takhle nedá říct. Každopádně takový závod představuje velkou koncentraci velice nebezpečných materiálů a technologií. Čili, co se týče nebezpečnosti, tak můžeme říci, že určitě nebezpečný bude. Co by se týčalo, týkalo potom zdravotních rizik, tak to by musel být předložen už detailní plán, abysme věděli, kolik přesně materiálu, jakými přesnými prostředky, kolik by unikalo a podobně. Čili to by byli schopni odborníci říct až za několik let po předložení detailních plánů.

Celý článek...
 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 9 z 22